Парламентарни избори 2017

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители

[Дата на публикуване – 14 март, 2017 година]

Администрацията на община Елхово съобщава на всички избиратели, които имат желание да гласуват по настоящ адрес, че могат в срок до 17.00 часа на 11.03.2017 г. да подадат заявление Приложение № 12-НС по електронен път на адрес: [email protected]

Приложението може да се изтегли и ТУК

След като се попълни заявлението се сканира и изпраща на посочения имейл адрес.

[Дата на публикуване – 06 март, 2017 година]

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Чрез SMS
Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен телефон
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Възможности за Справка

тел. за справка: 0478 / 88003 – ГРАО

Заповед за агитационни материали

[Дата на публикуване – 10 февруари, 2017 година]

Покана за консултации за състав на СИК

[Дата на публикуване – 10 февруари, 2017 година]

Избирателен списък – за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.

[Дата на публикуване – 08 февруари, 2017 година]

Заповед за образуване на избирателни секции

[Дата на публикуване – 31 януари, 2017 година]

Заповед за обявяване на избирателните списъци

[Дата на публикуване – 31 януари, 2017 година]