СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО

28.03.2021 г. от 11:00 часа, като след приключване на РИК, обучението продължава от 13:00 часа с обучение от Сиела Норма за машинното гласуване.

29.03.2021 г. от 18:00 часа

30.03.2021 г. от 18:00 часа

Линкът за обученията ще бъде публикуван на електронната страница на РИК-Ямбол – https://rik31.cik.bg/ns2021/