ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г. ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2020 г., СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

секция № населено 

място

час за предаване
012 с.Бояново 14.20
013 с.Борисово 13.50
014 с.Жребино 13.20
015 с.Добрич 12.40
016 с.Чернозем 11.40
017 с.Маломирово 12.10
018 с.Раздел 10.50
019 с.Г.Дервент 10.15
020 с.Лалково 09.40
021 с.Кирилово 09.20 
022 с.Изгрев 14.25
023 с.Пчела 13.55
024 с.М.Манастир 13.25
025 с.Трънково 10.00
026 с.Гранитово 12.35
027 с.Мелница 12.05
028 с.Лесово 11.35
029 с.В.Поляна 11.00
001 Елхово – читалище 16.40
002 Елхово – клуб пл. ”Хр.Ботев” 16.20
003 Елхово – читалище 17.00
004 Елхово – ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” 16.00
005 Елхово – клуб ул. ”Търговска” 61 15.40
006 Елхово – клуб ул. “Ал.Стамболийски” 66 15.20
007 Елхово – клуб  ул. “Ангел Вълев” 56 15.20
008 Елхово – ОУ ”Св.П.Хилендарски” 15.40
009 Елхово – ОУ ”Св.П.Хилендарски” 16.00
010 Елхово – ОУ ”Св.П.Хилендарски” 16.20
011 Елхово – клуб ул. ”Марица” 14 16.40