Режим 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници