Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 23 януари 2014г.

ДО г-н /г-жа/…………………………. област с административен  център  гр. Ямбол   ПОКАНА          № 30 /14.01.2014г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.01.2013 г. от 9.00 часа в … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 19 декември 2013г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А          № 28 /10.12.2013г.   … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 16 декември 2013г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/………………………….                                                                     …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол    П  О  К   А  Н  А №  /13.12.2013г. На основание чл.25, т.1 … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 28 ноември 2013г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А          № 27 /19.11.2013г.   … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 24 октомври 2013г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А          № 26 /15.10.2013г.   … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 26 септември 2013г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А          № 25 /18.09.2013г.   … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 17 септември 2013г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А        № 24 /13.09.2013г. На основание … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 юли 2013г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол П  О  К   А  Н  А          № 23 /16.07.2013г.   На … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 27 юни 2013г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А          № 22 /19.06.2013г.   … Прочети още »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 12 юни 2013г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А          № 21 /06.06.2013г.   … Прочети още »