ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 22.12.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А        No 3 /14.12.2011 г.             … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.11.2011г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/…………………………………………. ……………………………………………………….. област с административен център гр. Ямбол ПОКАНА No 2 /15.XI.2011 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.XI.2011 … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 28.09.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол       П  О  К   А  Н  А No 55 / 26.IХ.2011 … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 19.09.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол     П  О  К   А  Н  А             No 55 / 12.IХ.2011 … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.08.2010г.

ДНЕВЕН РЕД   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Резултатите от извършения одит от Сметна палата по възлагането и изпълнението на обществените поръчки в община Елхово за периода 1.I.2008 г. до 31.ХII.2009 г. … Прочети още »