Kампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Община Елхово уведомява жителите на общината, че на 30.10.2020 г. (Петък) от 10:00 до 16:00ч., съвместно с „БалБок Инженеринг“ АД, организират кампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци … Прочети още »

План за интегрирано развитие на Община Елхово (ПИРО) за периода 2021-2027 в процес на подготовка

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., одобрени от … Прочети още »

Община Елхово сключи договор по Процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ към Оперативна програма „Региони в растеж”

На 29.09.2020 г. се сключи административен договор  № BG16RFOP001-3.002-0044-C01 между Община Елхово и Министерство на регионалното развитие и благоустройство по Процедура № BG16RFOP001-3.002 – Подкрепа за професионалните училища в Република … Прочети още »

Община Елхово продължава мащабната програма за подобряване на инфраструктурата

Започна полагането на първия пласт асфалт на ул. „Ангел Кънчев“, която улица е с дължина близо километър. Изцяло подменени са тротоарните настилки, а уличното платно е оформено с нови бордюри. … Прочети още »

Продължава изпълнението на проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

От 14 септември 2020 г. в община Елхово отново стартира изпълнението на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Тя се финансира от … Прочети още »

Учениците от Центровете за настаняване от семеен тип с подаръци за Първия учебен ден

Общо 13 деца и ученици от двата Центъра за настаняване от семеен тип в град Елхово получиха индивидуални подаръци за 15 септември. Всеки от тях получи таблет, оборудван с допълнителен … Прочети още »

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

Община администрация – Елхово информира, че на 03.09.2020 г. (четвъртък)  след 18:00 часа, ще се извършат обработки срещу кърлежи на зелени площи общинска собственост и обработка срещу имаго на комари … Прочети още »

Изхвърляне на битови отпадъци

Във връзка със зачестилите случаи на изхвърляне на битови отпадъци на нерегламентирани за целта места, Община Елхово напомня, че физическите лица са задължени да изхвърлят смесените битови отпадъци в предоставените … Прочети още »

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2019 г.

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35 ал.4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите … Прочети още »

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ

Общинска администрация Елхово уведомява всички жители и гости на гр. Елхово, че на 21.07.2020 г. /вторник/ след 21.00 часа ще се извърши дезинсекция (пръскане) срещу летящи форми на комари.  Обработката … Прочети още »