Предстои реализацията на нови три проекта за обновяване облика на Община Елхово

Кметът на Община Елхово и изпълнителният директор на МИГ Нели Кадиева, подписаха три договора за безвъзмездна финансова помощ предоставена чрез Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово. Чрез … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Уведомяваме ви, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от закона за пътищата се забранява  влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното … Прочети още »

Възстановява се автобусната линия Елхово – Изгрев – Пчела – Малък Манастир

С НАСТОЯЩОТО,  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛХОВО, ИНФОРМИРА ЗАИНТЕРEСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОТ 22 ЮНИ 2020 г. ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН  ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЛИНИИ гр. ЕЛХОВО – с. ИЗГРЕВ – с. … Прочети още »

Възобновява се дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г.

Възобновява се дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г. Директорите на детските градини ще създадат необходимата организация за работа, съгласно указанията дадени от Министерството … Прочети още »

Община Елхово стартира процедура за избор на членове на Съвет на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ за с. Бояново и с. Стройно

В община Елхово постъпи сигнал от „В и К“ ЕООД – Ямбол, че поради намаления дебит на водоизточниците на селата Бояново и Стройно, както и поради увеличената консумация от днес … Прочети още »

Пожарна безопасност

Във връзка с Предписание № 195/ 10.04.2020 г. на РИОСВ – Стара Загора и  Заповед № РД – 293/ 07.05.2020 г. на Кмета на община Елхово за определяне на пожароопасния … Прочети още »

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ

Община Елхово информира, че на 08.05.2020 г. (петък) ще се извършат дезакаризационни мероприятия (пръскане) срещу кърлежи на зелени площи на територията на гр. Елхово. Терените ще се обработват с препарата “Сайръс … Прочети още »