О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-415/1/ от 27.04.2023 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 407/1/ от 24.04.2023 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 375/1/ от 19.04.2023 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-232/2/ от 03.04.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-294(2) от 06.04.2023 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на … Прочети още »

Открита е процедура за набиране на документи и определяне на съдебни заседатели за мандат 2023-2027 г.

С решение № 437/38/9/ от 23.03.2023 г. Общински съвет-Елхово открива процедура за набиране на документи и определяне на съдебни заседатели за мандат 2023 – 2027 г. Повече информация може да намерите ТУК!

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработена план-схема за трасе на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 311/1/ от 27.03.2023 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 260/1/ от 27.03.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »