О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 36/1/ от 29.01.2024 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-48 от 16.01.2024 год. на кмета на община Елхово е разрешено на Юра … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-70 от 19.01.2024 год. на кмета на община Елхово е разрешено на Диньо … Прочети още »

ОБЯВА

На 21.12.2023 год., Временна комисия в състав: Председател: Председател: Стоянка Иванова Маджарова Членове: Красимир Георгиев Кръстев                    Снежана Христова Делчева утвърдена с … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 1257/1/ от 20.12.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-802(2) от 19.12.2023г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-970 от 14.12.2023г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № РД-950 от … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-949 от 08.12.2023 … Прочети още »