Решение № : 38 от 30.01.2007 на ОбС гр.Елхово

П Р О Т О К О Л № 38 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване командировките на Кмета на община Елхово за четвъртото тримесечие на 2006 година ВНОСИТЕЛ: Венета Атанасова Димитрова-зам.кмет … Прочети още »