Успешно приключи обучението на още едно семейство кандидати за приемни родители

pr rod  (512 x 384)Днес бяха връчени удостоверенията на семейство от гр. Елхово, което премина обучение по проект ”И аз имам семейство“ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Г-жа Ивелина Романова ръководител на проект ”И аз имам семейство” връчи удостоверенията за успешно завършено обучение за приемни родители. Кандидатите за приемни родители получиха удостоверения за доброволни и професионални приемни родители по проекта. Обучението се проведе от социалните работници от “Екип по приемна грижа” по проекта – Светлана Илчева и Кремена Димитрова.
Кандидатите за приемни родители преминаха през базово и надграждащо обучение. По време на обучението, те получиха пълна представа за приемничеството. Кандидатите изразяват готовност за сътрудничество с всички, които биха били заинтересувани от тяхните проблеми. В процеса на обучение, Екипа по приемна грижа, положи усилия да изгради реалистични очаквания за децата, лишени от родителски грижи, както и да ги запознае със задълженията на професионален приемен родител.