О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 786/ от 03.08.2022 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-491 от 01.08.2022 год. … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 760/ от 28.07.2022 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-756/1/ от 28.07.2022 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 751/ от 28.07.2022 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 734/ от 25.07.2022 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В А

Община Елхово обявява открит обществен достъп до Проект на  Програма за управление на отпадъците на Община Елхово (ПООС) за периода 2021-2028 г., изготвена на основание чл. 52 от Закона за … Прочети още »

О Б Я В А

Община Елхово обявява открит обществен достъп до Проект на  Програма за опазване на околната среда на Община Елхово (ПООС) за периода 2021-2028 г., изготвена на основание чл. 79, ал. 1 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-713 /1/ от 18.07.2022 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »