О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 117/1/ от 22.02.2024 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 106/1/ от 22.02.2024 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-36(2) от 20.02.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-1240(2) от 20.02.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-1257(2) от 20.02.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02-1293/2/ от 19.02.2024 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово на основание чл. 129 ал. 2 от … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-138/1/ от  15 .02.2024 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

До всички лица, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, подлежащи на регистрация и актуализация в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031

Относно: Регистрация и актуализация на лицата, произвеждащи и/или отглеждащи растения и растителни продукти Във връзка със спазването на разпоредбите на чл. 22 и чл. 24, ал.1 от Закона за защита … Прочети още »

Община Елхово обявява конкурс за длъжността „Директор“ на: Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/

Община Елхово обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на: Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/