Стартираха строително-монтажните работи по асфалтирането на алеите около спортните площадки

Започна асфалтирането на предвидените участъци за благоустрояване на парковото пространство в град Елхово. След предварителна подготовка на терена ще се положи пласт плътна асфалтова смес. До края на седмицата ще бъде положена изкуствена трева, а през следващата седмица предстои полагане на акрилна саморазливна настилка. Строително –монтажните работи обхващат възстановане на игрище за баскетбол, два тенис корта, едно игрище за футбол на малки врати и монтиране на пристан на брега на река Тунджа за развитие на воден туризъм.

Дейностите се извършват във връзка с изпълнението на проект „Създаване на условия за отдих,спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово по Програмата за транс – гранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ.