ЗАПОВЕД

Заповед № ТСУ-13/22.07.2015г. за одобряване на Проекта за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е №  Д-94-02-388 от 16.07.2015 год.             Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1   от Закона за устройство … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е №  Д-94-02-365  от 06.07.2015  год.   Отдел “СУ, ОС и ТСУ” при община  Елхово, на основание чл.128, ал.3   от Закона за … Прочети още »

Съобщение за публично обявяване

  Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти    

Продължава проектирането на пречиствателна станция и частична рехабилитация на ВиК мрежата в Елхово

На 5 февруари в голямата зала на община Елхово се проведе заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Елхово, на което заседание се обсъдиха необходимите промени … Прочети още »

Избраха местоположението на площадката за изграждане на новата пречиствателна станция в Елхово

img_1333[1]

На 12 септември 2012 година с пресконференция на Община Елхово по повод проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на вик мрежата … Прочети още »

На начална пресконференция представиха проекта за пречиствателната станция

Днес 12 септември 2012 година се проведе пресконференция на Община Елхово за представяне на Проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на … Прочети още »

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми колеги, Община Елхово ви кани на пресконференция на 12.09.2012 г. (сряда) от 12:00 часа в конферентната зала на хотел „Диана“, на адрес: ул. Търговска 59А.гр. Елхово. На нея ще … Прочети още »

На официална церемония бе връчен договорът за безвъзмездна финансова помощ за Пречиствателната станция

На 17.02.2012 г., кметът на община Елхово, г-н Петър Киров подписа договор, в Министерство на околната среда и водите, за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Проектиране и строителство … Прочети още »