1. /СУНАУ ОБА15.1/ НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ НА ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ЕДНОСТРАННИ АКТОВЕ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ /предоставя се само в кметства и кметски наместничества от община Елхово/

Нормативно основание:          Закона за нотариусите и нотариалната дейност – чл.83 Необходими документи: документ за самоличност документ – едностранен акт върху, който ще се удостоверяват подписите Такса: 5.00 лв. плюс … Прочети още »

2. /СУНАУ ОБА15.2/ НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОДПИСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ.37 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ /предоставя се само в кметства и кметски наместничества от община Елхово/

Нормативно основание: Закона за нотариусите и нотариалната дейност – чл.83 Необходими документи: документ за самоличност документ, чието съдържание се удостоверява Такса: 10.00 лв. за всеки подпис, 10.00 лв. за удостоверяване … Прочети още »

3. /СУНАУ ОБА15.3/ НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНВИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ И КНИЖА /предоставя се само в кметства и кметски наместничества от община Елхово/

Нормативно основание: Закона за нотариусите и нотариалната дейност – чл.83 Необходими документи: документ за самоличност оригинал на документа или нотариално заверен препис Такса: 5.00 лв. плюс по 2.00 лв. за … Прочети още »