З А П О В Е Д РД – 248/ 08.05.2009г.

ОТНОСНО:  Образуването на избирателни секции на територията на Община Елхово за произвеждане на избори за избиране на народни представители на 05.07.2009 год., тяхната номерация и адрес,определяне местата за гласуване и … Прочети още »

ОБЯВА

ОБЩИНА ЕЛХОВО обявява, че  “ ЗОМАШ “ ООД гр. Елхово ще започне третиране на пшеница срещу  житна дървеница в землището на гр. Елхово в следните местности : “Сухата река”  и … Прочети още »

З А П О В Е Д РД – 188/ 08.04.2009г.

ОТНОСНО:  Образуването на избирателни секции на територията на Община Елхово за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейски парламент от РБългария на 07.06.2009 год., тяхната номерация и адрес,определяне … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,             По повод Великденските празници Община Елхово организира за втора поредна година кампания за почистване на града “ДА БЪДЕ МОЯТ ГРАД ЧИСТ”. По инициатива на служителите от общинска … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 14.04.2009 ГОДИНА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на сборен бюджет на община Елхово и поименен списък за капиталови разходи за 2009 година             ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово … Прочети още »

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

С П И С Ъ К На допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел “Евроинтеграция и хуманитарни дейности” съгласно протокол от 04.03.2009г. на комисията, определена със заповед РД-109/26.02.2009г.   1.Мария Ангелова … Прочети още »