Списък на допуснати кандидати до участие в конкурса за длъжност Началник отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“в община Елхово

Конкурс за длъжността Началник отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ в общинска администрация на Община Елхово