Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2021

Временно преустановяване изпълнението на линиите ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО – БУРГАС през почивните дни

Kампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

План за интегрирано развитие на Община Елхово (ПИРО) за периода 2021-2027 в процес на подготовка

Община Елхово сключи договор по Процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ към Оперативна програма „Региони в растеж”

Община Елхово продължава мащабната програма за подобряване на инфраструктурата


Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2019 г.

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35 ал.4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите … Прочети още »

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ

Общинска администрация Елхово уведомява всички жители и гости на гр. Елхово, че на 21.07.2020 г. /вторник/ след 21.00 часа ще се извърши дезинсекция (пръскане) срещу летящи форми на комари.  Обработката … Прочети още »

Съобщение за режим на водоподаване в гр. Елхово

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол информира, че поради увеличената консумация на вода и намаленият дебит на Каптиран извор „Големия Кайнак“ при с. Шарково, един от основните водоизточници захранващи … Прочети още »

Предстои реализацията на нови три проекта за обновяване облика на Община Елхово

Кметът на Община Елхово и изпълнителният директор на МИГ Нели Кадиева, подписаха три договора за безвъзмездна финансова помощ предоставена чрез Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово. Чрез … Прочети още »

Възстановява се автобусната линия Елхово – Изгрев – Пчела – Малък Манастир

С НАСТОЯЩОТО,  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛХОВО, ИНФОРМИРА ЗАИНТЕРEСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОТ 22 ЮНИ 2020 г. ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН  ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЛИНИИ гр. ЕЛХОВО – с. ИЗГРЕВ – с. … Прочети още »

Възобновява се дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г.

Възобновява се дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г. Директорите на детските градини ще създадат необходимата организация за работа, съгласно указанията дадени от Министерството … Прочети още »

Община Елхово стартира процедура за избор на членове на Съвет на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН … Прочети още »

Пожарна безопасност

Във връзка с Предписание № 195/ 10.04.2020 г. на РИОСВ – Стара Загора и  Заповед № РД – 293/ 07.05.2020 г. на Кмета на община Елхово за определяне на пожароопасния … Прочети още »