Списък на лицата допуснати до събеседване за длъжност„Домашен помощник“, „Медицински специалист“ и „Хигиенист“

Списък на лицата НЕдопуснати до събеседване за длъжност„Домашен помощник“, „Медицински специалист“ и „Хигиенист“

Стартира набиране на документи за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в Община Елхово”

Стартира прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа + в Община Елхово”

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г.

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“


Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2021

Съгласно заповед № РД-723/ 09.11.2020 г. на кмета на община Елхово – г-н Петър Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Елхово … Прочети още »

Временно преустановяване изпълнението на линиите ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО – БУРГАС през почивните дни

Общинска администрация при община Елхово съобщава, че по инициатива на превозвача  ЕТ „Радка Койчева – Колхида Турс 99“ извършващ обществен превоз на пътници, обслужващ автобусни линии възложени от община Елхово … Прочети още »

Kампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Община Елхово уведомява жителите на общината, че на 30.10.2020 г. (Петък) от 10:00 до 16:00ч., съвместно с „БалБок Инженеринг“ АД, организират кампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци … Прочети още »

План за интегрирано развитие на Община Елхово (ПИРО) за периода 2021-2027 в процес на подготовка

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., одобрени от … Прочети още »

Община Елхово сключи договор по Процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ към Оперативна програма „Региони в растеж”

На 29.09.2020 г. се сключи административен договор  № BG16RFOP001-3.002-0044-C01 между Община Елхово и Министерство на регионалното развитие и благоустройство по Процедура № BG16RFOP001-3.002 – Подкрепа за професионалните училища в Република … Прочети още »

Община Елхово продължава мащабната програма за подобряване на инфраструктурата

Започна полагането на първия пласт асфалт на ул. „Ангел Кънчев“, която улица е с дължина близо километър. Изцяло подменени са тротоарните настилки, а уличното платно е оформено с нови бордюри. … Прочети още »

Продължава изпълнението на проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

От 14 септември 2020 г. в община Елхово отново стартира изпълнението на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Тя се финансира от … Прочети още »

Учениците от Центровете за настаняване от семеен тип с подаръци за Първия учебен ден

Общо 13 деца и ученици от двата Центъра за настаняване от семеен тип в град Елхово получиха индивидуални подаръци за 15 септември. Всеки от тях получи таблет, оборудван с допълнителен … Прочети още »

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

Община администрация – Елхово информира, че на 03.09.2020 г. (четвъртък)  след 18:00 часа, ще се извършат обработки срещу кърлежи на зелени площи общинска собственост и обработка срещу имаго на комари … Прочети още »

Изхвърляне на битови отпадъци

Във връзка със зачестилите случаи на изхвърляне на битови отпадъци на нерегламентирани за целта места, Община Елхово напомня, че физическите лица са задължени да изхвърлят смесените битови отпадъци в предоставените … Прочети още »