О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-197(2) от 30.04.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед … Прочети още »

ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ.

Опасност от марокански скакалец!   Очаква се каламитетно намножаване на марокански скакалец, който е сериозна заплаха за реколтата. Важно е да: Извършвате обследвания на площите си, като се насочите към … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-286/2/ от 30.04.2024 год. Отдел “ ТСУС” при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 347/1/ от 29.04.2024 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Елхово на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма оповестява, че със заповед № РД- 373/16.04.2024 г. на кмета на община Елхово се прекратява категорията на заведение … Прочети още »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Елхово на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма оповестява, че със заповед № РД- 316/27.03.2024 г. на кмета на община Елхово се прекратява категорията на заведение … Прочети още »