О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-30 от 15.09.2023 г. … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-655 от 18.09.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-654 от 18.09.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-804(2) от 18.09.2023 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

 О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-786(2) от 18.09.2023 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-945/1/ от 13.09.2023 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-817 (2) от 13.09.2023г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-878(2) от 13.09.2023 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на … Прочети още »