О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-467 /1/ от  29 .05.2024 г. Отдел „ТСУСЕ“  при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПР на  УПИ І-за болница и улична регулация … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-02- 411/1/ от 23.05.2024 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ“ при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за  изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-02- 412/1/ от 23.05.2024 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-За … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-197(2) от 30.04.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед … Прочети още »

ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ.

Опасност от марокански скакалец!   Очаква се каламитетно намножаване на марокански скакалец, който е сериозна заплаха за реколтата. Важно е да: Извършвате обследвания на площите си, като се насочите към … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-286/2/ от 30.04.2024 год. Отдел “ ТСУС” при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № … Прочети още »