О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-397 от 30.05.2023 г. … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-533/1/ от 30.05.2023 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект … Прочети още »

Уведомление за инвестиционно предложение за свободно развъждане и отглеждане на риба

Фирма „РС ПРО СЕРВИЗ 2020“ ЕООД има инвестиционно предложение за свободно развъждане и отглеждане на риба в язовира в с. Кирилово.  ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02-499 от 16.05.2023

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-15 от 16.05.2023г. … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-356 от 09.05.2023г. на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-469/1/ от 09.05.2023 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »