Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в с.Маломирово

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

ЗАПОВЕД N РД- 601 Елхово, 16.09.2011г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14 ал.1 и ал.2  … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи съгласно Заповед N РД-561

ЗАПОВЕД   N РД-561 Елхово, 30.08.2011 г.   На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.4 от … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на имоти съгласно Заповед N РД- 554

ЗАПОВЕД   N РД- 554 Елхово, 24.08.2011г.   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ – ЧОС в землището на с.Изгрев

На основание  чл. 44 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.20 ал./1/, ал.2/ и ал./3/ от Наредба N 5 за … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ – ЧОС в землището на гр.Елхово

На основание  чл. 44 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.20 ал./1/ и ал./3/ от Наредба N 5 за реда … Прочети още »