РЕШЕНИЕ N СЗ-26- ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. … Прочети още »

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по … Прочети още »

Община Елхово уведомява всички собственици на пчелни семейства

Община Елхово уведомява всички собственици на пчелни семейства, че  ЗПК“ Индже войвода “ гр. Елхово ще започне третиране на пшеница срещу плевели в землището на гр. Елхово в следните местности: … Прочети още »

РЕШЕНИЕ N СЗ – 12 – ЕО /2011 г. НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 81, ал. 1, т. 1, чл. 85. ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). представеното писмено искане по чл. 8, ал. 1 и 2 … Прочети още »

Списък на кандидатите, които не са допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на персонал в Център за настаняване от семеен тип град Елхово

N по ред Име, презиме и фамилия Длъжност, за която се кандидатства Критерии, на които кандидата не отговаря 1. Антоанета Димитрова   Генова Социален работник Не   отговаря на специфичните … Прочети още »

Списък на одобрените кандидати по реда на класиране след проведено събеседване в процедура за подбор и назначаване на персонал в Център за настаняване от семеен тип град Елхово

N по ред Име, презиме и фамилия Длъжност, за която се кандидатства Статус 1 Христо   Михов Делигрозев Ръководител Одобрен кандидат 2 Дянка   Георгиева Андонова Ръководител Резервен кандидат 3 … Прочети още »

Списък на кандидатите допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на персонал в Център за настаняване от семеен тип град Елхово

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1   N по ред Име, презиме и фамилия Длъжност, за която се кандидатства 1. Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова Ръководител 2. Дянка Георгиева Андонова Ръководител 3. Мариана Димитрова Тонева … Прочети още »

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по … Прочети още »

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по … Прочети още »

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по … Прочети още »