ПРОЕКТ ”И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

     На 11.12.15г. в заседателната зала на община Елхово се проведе заключителна конференция по проект „И аз имам семейство”. Заключителната конференция се провежда във връзка с изпълнение на Дейност … Прочети още »

Информация по проект “И аз имам семейство”

   Към настоящия момент по проект “И аз имам семейство” в община Елхово има 10 професионални приемни семейства, които са утвърдени от Комисия по приемна грижа, град Ямбол. В 8 … Прочети още »

Информация по Проект „И аз имам семейство”

  Община Елхово в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане реализира Проект „И аз имам семейство”, чрез предоставяне на социалната услуга приемна грижа на територията на Община … Прочети още »

Проектът „И аз имам семейство“ удължава действието си

Със заповед № РД08-56 от 19.12.2014 г. на г-н Ивайло Иванов – Ръководител на Договарящия орган, е удължен срокът на изпълнение на проект „И аз имам семейство” до 31.07.2015г., като … Прочети още »

Проведе се супервизия по проект “И аз имам семейство”

Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство” днес се проведе поредната супервизия с приемните семейства, в които има настанени деца и социалните работници от екипа. Супервизията се … Прочети още »

СРЕЩА НА ДЕЦАТА НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

    На 06.10.2014 г. екипът по приемна грижа събра приемните майки заедно с настанените при тях деца в залата на ул. „Калоян” № 13. На срещата приемните майки разказаха какво … Прочети още »

Поредната супервизия с приемните семейства по проект „И аз имам семейство”

  Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство” днес се проведе поредната супервизия с приемните семейства, в които има настанени деца и социалните работници от екипа. Супервизията … Прочети още »

Успешно приключи обучението на още едно семейство кандидати за приемни родители

pr rod  (512 x 384)

Днес бяха връчени удостоверенията на семейство от гр. Елхово, което премина обучение по проект ”И аз имам семейство“ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския социален … Прочети още »

Започна обучението на кандидати за приемни родители по проект ”И аз имам семейство”

От днес започна обучението на кандидати за приемни родители по проект ”И аз имам семейство” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския … Прочети още »

Проектът „И аз имам семейство” удължава действието си

Действието на Проекта „И аз имам семейство“ е удължено до 30 септември 2014 г., като се запазва общата стойност от близо 15 милиона лева. Проектът, финансиран по Оперативна програма „Развитие … Прочети още »