„Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

С Решение № РД-02-36-1224 от 13.10.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради … Прочети още »