„Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

С Решение № РД-02-36-1224 от 13.10.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради … Прочети още »

Оперативна програма региони в растеж 2014-2020

Текущи проекти: Проект “Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ Реализирани … Прочети още »

Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020             С решение № РД – 02 -36- 836/26.07.2016г. на … Прочети още »

„Повишаване на енергийна ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

„Повишаване на енергийна ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 С Решение № РД-02-36-848 от 28.07.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на … Прочети още »