Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Елхово

Общ устройствен план – опорен план

Схема на транспортната мрежа

Обяснителна записка

Доклад

Общ устройствен план – окончателен проект 

Общ устройствен план – окончателен проекткоригиран вариант, публикуван на 09.09.2022 г.

Общ устройствен план – опорен планкоригиран вариант, публикуван на 09.09.2022 г.

Обяснителна запискакоригиран вариант, публикуван на 09.09.2022 г.

Схема на транспортната мрежакоригиран вариант, публикуван на 09.09.2022 г.

Схема на водоснабдяването и канализациятакоригиран вариант, публикуван на 09.09.2022 г.

Докладкоригиран вариант, публикуван на 09.09.2022 г.

Общ устройствен план гр. Елхово – ОТМЕНЕНкоригиран вариант, публикуван на 22.02.2024 г.

Общ устройствен план гр. Елхово – транспортна схема ОТМЕНЕН – коригиран вариант, публикуван на 23.02.2024 г.