Съобщения

Съобщение за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването – [дата на публикуване – 23.05.2019г.]

Покана за провеждане на консултации за състав на СИК № 030 – МБАЛ – [дата на публикуване – 23.05.2019г.]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне състави на Секционните избирателни комисии на територията на община Елхово,за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. – [дата на публикуване 11 април 2019г.]

Съобщение за граждани, които желаят да гласуват по настоящ адрес

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция

Обучение на секционните комисии в община Елхово