ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 20.02.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А        No 5 /13.02.2012 г.   … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 26.01.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол П  О  К   А  Н  А       No 4 /18.01.2012 г. На основание чл.25, … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 22.12.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А        No 3 /14.12.2011 г.             … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.11.2011г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/…………………………………………. ……………………………………………………….. област с административен център гр. Ямбол ПОКАНА No 2 /15.XI.2011 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.XI.2011 … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 28.09.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол       П  О  К   А  Н  А No 55 / 26.IХ.2011 … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 19.09.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/…………………………. …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол     П  О  К   А  Н  А             No 55 / 12.IХ.2011 … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 30.08.2011г.

П Р О Е К Т  на ДНЕВЕН РЕД на LIV-то заседание на ОбС-Елхово, което ще се състои на 30.08.2011 г. от 9.00 часа в ритуалната зала   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА … Прочети още »