Заповед за отдаване под наем на имоти-публична и частна общинска собственост – Заповед РД-310 от 27.05.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1 и … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на земеделски имот – заповед 260 от 13.05.2009г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.20 ал.2, ал.3 от Наредба 5 за  реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение 260/19/5, взето с протокол 19/16.03.2009г на … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост – заповед 153 от 24.03.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за … Прочети още »

Търг за продажба на имоти частна общинска собственост – Заповед 106 от 25.02.2009г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост – Заповед 52 от 27.01.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за … Прочети още »

Заповед за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост – Заповед РД-42 от 21.01.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на дървопроизводителна горска площ-голина Заповед 14 от 14.01.2009г.

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14  ал. 1, ал.2, ал.3 и чл.20 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост Заповед 786 от 9.12.2008г.

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45  ал. 1 и ал.2 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение на … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост Заповед 782 от 3.12.2008г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба … Прочети още »

Търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост Заповед 777 от 2.12.2008г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и … Прочети още »