Приемните родители започнаха обучение по проект „И аз имам семейство“

От днес започна 36-часово базово обучение на кандидат приемни родители по проект „И аз имам семейство“ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма  „Развитие на човешки ресурси “ съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Г-жа Романова поздрави кандидатите и им пожела успешно приключване на обучението. Социалните работници от „Екип по приемна грижа“ по проекта към община Елхово – Мария Кичукова и Светлана Илчева започнаха същинската работа по обучението, в което участват три кандидат приемни семейства, подали заявление за професионална приемна грижа през май и юни.

В обучението са включени теми като: „Въведение в приемната грижа“ , „Подкрепа на позитивното поведение“, „Посрещане на детето“, „Ранно и предучилищно детство“, и др., както и филми, казуси и ролеви игри, свързани с практическата част от обучението, чиято цел е кандидат приемните родители по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото. Да се запознаят със законовата уредба, същността и функциите на Отдел Закрила на детето, да придобият знания за детското развитие и потребности и роля на семейната среда.

Базовото обучение включва 36 часа, които ще бъдат разпределени в 6 сесии по 6 часа, за 6 дни като занятията ще се провеждат всеки делничен ден.

От 14 август кандидатите за приемни семейства ще преминат и надграждащо обучение, разпределено в  3 сесии по 8 часа, за 3 дни.

За контакти със социалните работници по проекта: ул. „Калоян” №13, стая 110, тел. 0478 88107 begin_of_the_skype_highlighting
e-mail: elhovo_priemime@abv.bg.