Проведе се семинар, представящ Елхово като туристическа дестинация пред турска делегация

На 29-ти септември се проведе семинар на тема „Потенциал за развитие на туризъм в град Елхово и формиране на устойчива туристическа дестинация”, който е част от дейностите по изпълнението на проект „Създаване на отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово” по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансиран от инструмента за предприсъединителна помощ.

Красимир Куртев, координатор по проекта приветства гостите и представи дейностите, които се извършват в Елхово. Лектори на семинара бяха Стойка Дражева и Васил Славков. В него взеха участие представители на екипа на партниращата организация, на частния бизнес, неправителствени организации и представители от държавния сектор.

Целта на обучението бе да се представи потенциала за развитие на град Елхово като туристическа дестинация и възможностите за финансиране по европейски програми на подобен продукт. Бяха разглеждани и представени местни туристически инфраструктурни проекти, които са реализирани с европейски средства в пределите на Община Елхово.

Зам. кметът на община Елхово г-жа Кафеджиева разведе турската делегация из обекта, който се изпълнява в момента и е част от съвместния проект. Гостите от Турция имаха възможността да разгледат и местността Дрънчи дупка, както и богатото археологично наследство на община Елхово.