Започна обучение на втората група приемни родители

От 08.10.2012г. в Община Елхово се провежда обучение на кандидати за приемни родители. Обучението на кандидатите за приемни родители включва базово и надграждащо обучение. Базовото обучение е в продължение на 6 дни по 6 часа, а надграждащото ще обхване 24 часа.

В базовото обучение са включени теми като: „Въведение в приемната грижа”, „Връзки и раздели”, „Подкрепа на позитивното поведение”, „Посрещане на детето“, „Сигурност и безопасност”, „Професионализиране”. По време на надграждащото обучение ще бъдат разгледани следните теми: „Ранно и предучилищно детство”, „Пубертет и юношество” и „Приемна грижа за дете с увреждане – не е ли прекалено трудно това?”.

В практическата част са включени казуси и ролеви игри, чиято цел е кандидатите по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото, да придобият знания за детското развитие и потребности и роля на семейната среда. Обучението се провежда от социалните работници от екипа – Светлана Илчева и Кремена Димитрова.

В обучението участват четири семейства, които са подали заявление за професионална приемна грижа.

Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Елхово и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.