С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Елхово на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма оповестява, че със заповед № РД- 302/26.03.2024 г. на кмета на община Елхово се прекратява категорията на заведение … Прочети още »

Провеждане на тренировка по задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 1 април

На 1 април, понеделник, от 11:00 часа ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Ще бъдат излъчени предварително записано съобщение за техническа проверка, съобщения на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 197/1/ от 22.03.2024 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-181/1/ от  06 .03.2024 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Елхово на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма оповестява, че със заповед № РД- 213/ 27.02.2024 г. на кмета на община Елхово, се прекратява категорията на … Прочети още »