Общински приют за безстопанствени кучета

Общинският приют за безстопанствени кучета –гр. Елхово отваря врати в началото на 2011 г. Той е ситуиран в мероприятие „Озеленяване” и е с капацитет 24 бр. кучета.

Със започването на своята дейност приюта е регистриран като животновъден обект в ОДБХ –гр. Ямбол с ветеринарен регистрационен номер 87001179, съгласно изискванията на ЗВМД и ЗЗЖ.

В приюта се настаняват безстопанствени кучета, които са родени като такива, изоставени от свойте собственици, кучета доведени от граждани, като приоритетно се настаняват кучета, проявяващи агресивно поведение.

Съгласно Програмата за овладяване на популацията и разпоредбите на Закона за защита на животните безстопанствените кучета се залавят от екипа на приюта, обезпаразитяват се, ваксинират се срещу бяс, кастрират се, маркират се и след необходимия възстановителен период се връщат по местата, от които за заловени. Минималният срок на пребиваване на кучета в приюта е 7 дни. Ако се констатира болест или неразположение, кучетата остават в приюта до момента, в който са готови да заживеят в естествената за тях среда, с изключение на болнични и учебни заведения, ясли и детски градини.

Преброяването на безстопанствените кучета се извършва от екипа на приюта, педставител на общината и доброволци ако има желаещи.

В приюта се води регистър, в който се вписват пълни данни за всяко заловено куче. Всеки ден, включително в почивни и в празнични дни, в обекта има дежурен служител, който да се грижи за настанените животни.
От Общинския бюджет всяка година се отделят средства за ефективното функциониране на Приюта за безстопанствени животни. Разходите по пълната издръжка на приюта, включително ремонти и подобрения, се осигуряват от бюджета на Община Елхово и се разходват по реда на системата за финансово управление и контрол.

Желаете да осиновите куче?
Галерия
Контакти

Протокол от извършено преброяване на безстопанствени кучета на територията на Община Елхово в периода от 23.11.2022 г. до 21.12.2022 г.