ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

         През месец юни 2013 г. общо 83 потребители са ползвали комплекс от почасови социални услуги в домашна среда по проекта на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за … Прочети още »

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

pom-600x336[1]

       През месец април 2013 г. общо 90 потребители са ползвали комплекс от социални услуги в домашна среда по проекта на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен … Прочети още »

Стартираха същинските дейности по проект „Помощ в дома за достоен живот“

От днес двадесет и пет социални асистенти, които преминаха успешно обучение, започват работа по проект на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен … Прочети още »

25 социални асистенти получиха удостоверения по проект „Помощ в дома за достоен живот

Двадесет и пет социални асистенти, които ще работят по проект на община Елхово BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане, Договор … Прочети още »

Започна обучението на социалните асистенти по проект „Помощ в дома за достоен живот“

Днес 12.03.2013г. в сградата на НТС гр.Елхово стартира обучение по проект BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане, Договор за безвъзмездна … Прочети още »

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ BG051РO001-5.1.04-0007-С0001 ”ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”, ФИНАНСИРАН ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “ПОМОЩ В ДОМА” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ … Прочети още »

Проведе се събеседване с кандидатите за социален асистент по проект “Помощ в дома за достоен живот”

В сградата на община Елхово на ул. Калоян днес се проведе събеседване с допуснатите кандидати от град Елхово, а на 13 февруари се проведе събеседването с кандидатите от по-малките населени … Прочети още »

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ BG051РO001-5.1.04-0007-С0001 ”ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”, ФИНАНСИРАН ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “ПОМОЩ В ДОМА” НА ОПЕРАТИВНА … Прочети още »

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ BG051РO001-5.1.04-0007-С0001”ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”, ФИНАНСИРАН ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “ПОМОЩ В ДОМА” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА … Прочети още »

Започнаха дейностите по проект „Помощ в дома за достоен живот“

Община Елхово на 1 януари 2013 година стартира дейностите по проект BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане, Договор за безвъзмездна … Прочети още »