Оперативна програма региони в растеж 2014-2020

Текущи проекти:

Проект “Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“

Реализирани проекти:

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РСПБЗН-Елхово

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово“  

,,Проект „ Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Елхово“ 

„Повишаване на енергийна ефективност на сградите на  общинска администрация в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

„Подобряване на административния капацитет в Община Елхово“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

„Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районно управление – Елхово” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

„Повишаване на енергийната ефективност на  8 броя жилищни сгради в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

„Повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в град Елхово”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

За подобри условия в жилищни сгради в град Елхово

Информационна среща за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Елхово