З А П О В Е Д РД – 188/ 08.04.2009г.

ОТНОСНО:  Образуването на избирателни секции на територията на Община Елхово за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейски парламент от РБългария на 07.06.2009 год., тяхната номерация и адрес,определяне … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,             По повод Великденските празници Община Елхово организира за втора поредна година кампания за почистване на града “ДА БЪДЕ МОЯТ ГРАД ЧИСТ”. По инициатива на служителите от общинска … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 14.04.2009 ГОДИНА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на сборен бюджет на община Елхово и поименен списък за капиталови разходи за 2009 година             ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово … Прочети още »

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

С П И С Ъ К На допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел “Евроинтеграция и хуманитарни дейности” съгласно протокол от 04.03.2009г. на комисията, определена със заповед РД-109/26.02.2009г.   1.Мария Ангелова … Прочети още »

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед РД –79 /11.02.2009г.,  община Елхово … Прочети още »