Пръскане срещу комари

Aпел към гражданите за опазване на зелените и цветни пространства на града

Елхово почете паметта на Ботев и на загиналите за свободата на България с тържествена церемония

Сирени в памет на Христо Ботев

Отбелязваме деня на Ботев

Заповядайте да отпразнуваме заедно 1- ви юни – Международния ден на детето!


Община Елхово ще извърши дезинсекция срещу летящи форми на комари

Общинска администрация Елхово припомнят, че днес 15 юни след 20.30 часа ще се извърши дезинсекция срещу летящи форми на комари. Обработката на терените ще се извърши с препарат Цитрол 10/4 … Прочети още »

МИГ-Елхово сключи договор за финансиране на Стратегията за местно развитие по ос 4 “Лидер”

На официалната церемония по подписване на договорите в Гранитна зала на Министерски съвет присъстваха министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и … Прочети още »

1. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ И ЗЕМНИ МАСИ

Необходими документи: Заявление по образец Протокол за откриване на строителна площадка Такса:  2.00 лв./ куб.м Срок за изпълнение: 6 дни   Заявление

2. ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД /ЧЛ.131Б, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ПП ЗГ/

В извън горския фонд се маркират с общинска марка, а в горския фонд се маркира от Държавно горско стопанство. Необходими документи : Заявление по образец Такса:   по базисни цени, приети … Прочети още »

3. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ /ЧЛ. 32, АЛ. 2 ЗОССИ/

Необходими документи : Заявление по образец Копие от документ за собственост на зем. земя Скица на имота Протокол за извършено трасиране на земята. Удостоверение за наследници при наследствен имот   … Прочети още »

8. ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ И ДР. ОТ ЗЕМИ, ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи : Заявление по образец Копие от съдебно решение за регистрация на фирмата / за юридически лица/ копие от Булстат /за юридически лица/ Такса:  На основание чл. 24, ал. … Прочети още »