Информация по Проект „Подкрепа за достоен живот” услуга „Личен асистент” при община Елхово

    Проект „Подкрепа за достоен живот”, услуга „Личен асистент” приключва своята дейност на 31.12.2014 г. На територията на община Елхово и в цялата страна тази услуга се предоставя успешно вече … Прочети още »

Проектът „Подкрепа за достоен живот” удължава действието си до края на 2014 г.

      На 28 и 29 август 2014 год. кметът на Община Елхово Петър Киров подписа 48 допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на услугата „Личен асистент” и 43 допълнителни споразумения … Прочети още »

Информация по Проект „Подкрепа за достоен живот“, услуга „Личен асистент“ при Община Елхово

    Със заповед № РД08-44/23.07.2014 г. на Договарящия орган, проект „Подкрепа за достоен живот“ се удължава и продължителността на предоставяната социална услуга „Личен асистент“ става общо 48 месеца, с планиран … Прочети още »

Общо 46 потребители ползват услугата „Личен асистент”

Общо 46 потребители ползват услугата „Личен асистент” по проекта и 44 лични асистенти на община Елхово „Подкрепа за достоен живот“ към 30.04.2014 г.. От одобрените 46 ползватели, 12 са самотноживеещи, … Прочети още »

НОВИ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

          Община Елхово продължава изпълнението на проект „Подкрепа на достоен живот”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките … Прочети още »

Провежда се обучение на одобрените лични асистенти по реализацията на трети етап по проект „Подкрепа за достоен живот”

На 09, 10 и 11.12.2013 г. в административната сграда на община Елхово на адрес гр.Елхово, ул. “Калоян” N 13, ет.3, ст. 227 се провежда обучение на одобрените лични асистенти по … Прочети още »

Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” – етап 3.3

1

            Във връзка с осъществяване на Трети прием на кандидати за лични асистенти и кандидати за потребители на социалната услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема … Прочети още »

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” В ОБЩИНА ЕЛХОВО

Със заповед № РД 08-35 от 24.06.2013 г. на Договарящия орган, е удължен срока за реализиране на дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна … Прочети още »

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” В ОБЩИНА ЕЛХОВО

pom-600x336[1]

Със заповед № РД 08-22 от 19.04.2013 г. на Договарящия орган, е удължен срока за реализиране на дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна … Прочети още »

СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” СЕ УДЪЛЖАВАВА ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ

handicap_fauteuil_lightbox

На 7 март 2013 год. кметът на Община Елхово Петър Киров подписа 31 допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на услугата „Личен асистент“ и 30 допълнителни споразумения към трудовите договори … Прочети още »