Конкурс за длъжността:Началник отдел “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” в община Елхово

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед  РД-665/16.10.2008г. на кмета на община … Прочети още »

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА С. ЛЕСОВО

СЪС  ЗАПОВЕД   РД -18-78/24.07.2008г.  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ   И  КАДАСТЪР СА ОДОБРЕНИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ   РЕГИСТРИ   НА   С. ЛЕСОВО.             УВЕДОМЯВАМЕ  ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 07.10.2008г.  … Прочети още »

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА ОРГАНИЗИРА НА  10.10.2008г. ОТ 13.30ч. В ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  В ГР. ЕЛХОВО,  … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОНСУЛТАЦИИ НА Д“ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

На 08.10.2008г. в клуба на пенсионера на ул. “Ал. Стамболийски” от 10.00ч. до 14.00ч. представители на дирекция “Областна инспекция по труда” Ямбол ще консултират желаещи граждани и фирми в областта … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРОЗДОБЕРНАТА КАМПАНИЯ

Със заповед на кмета на община Елхово Петър Киров е определено началото на гроздоберната кампания за сортовете грозде, предназначени за производство на трапезни, регионални и качествени вина, съобразно състоянието на … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГРОЗДОБЕРНАТА КАМПАНИЯ

Със заповед на кмета на община Елхово Петър Киров 20.09.2008г. е определен за начало на гроздоберната кампания за сортовете грозде, предназначени за производство на трапезни, регионални и качествени вина, съобразно … Прочети още »