“КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ЩЕ ОБНОВИ ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В ЧЕРНОЗЕМ

Община Елхово разработи проектно предложение по Програма “Красива България” към Министерството на труда и социалната политика по мярката за “Спешно подпомагане на социални домове”. Община Елхово разработи проектно предложение по … Прочети още »

ПОДГОТОВКА ЗА ПРАЗНИКА

         Кампания за почистване на града и извършване на ремонтни работи е предприела общинска администрация в Елхово. Дейностите са част от подготовката за предстоящия празник – 28 март.            Кампания … Прочети още »

КУПАТА НА ПЕТТЕ КМЕТА ОСТАНА В ЕЛХОВО

       Атрактивен турнир за „Купата на петте кмета” се проведе на стадиона в Елхово. Отбори от петте общини и областна администрация демонстрираха своите футболни умения.            Атрактивен турнир за „Купата … Прочети още »

ОДОБРЕН Е ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ЗА ОКОЛНА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

       РИОСВ гр.Стара Загора прие годишния доклад за изпълнение на дейностите през 2008г., за които е предоставено комплексно разрешително на Община Елхово – Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово … Прочети още »

ОТЛИЧИЕ ЗА 8-ГОДИШНИЯ ЧОЧО

           Рисунката на осемгодишният Стоян Георгиев Георгиев – Чочо от Елхово е сред 30-те най-добри творби от конкурса “Децата на Европа рисуват”.              Рисунката на осемгодишният Стоян Георгиев Георгиев … Прочети още »

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ОРГАНИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО

     Предстоящите мероприятия на ветеринарно-медицинските органи бяха представени на инструктивно съвещание с кметовете и кметските наместници от община Елхово. На срещата присъстваха д-р Колев от РВМС Ямбол, д-р Молдуванов и … Прочети още »

Предстои реализацията на Регионална програма за заетост, която ще се изпълнява на територията на община Елхово

           Предстои реализацията на Регионална програма за заетост, която ще се изпълнява на територията на община Елхово. Програмата е одобрена за финансиране и включена в Националния план за действие по … Прочети още »

РЕШЕНИЕ № СЗ-З-ОС/ 2008 г.

          Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на ТИР паркинг с мотел” в имот ¹ 076001, с площ 3,501 дка в местността “Бурово дере”, землище на с.Гранитово, общ.Елхово, обл.Ямбол РЕШЕНИЕ … Прочети още »

ЕЛХОВСКИТЕ ДЕЦА УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР

          Младите футболни надежди на Елхово ще участват в Международен футболен турнир «Нептун-2009». Това е първата международна изява на детския отбор на Общински футболен клуб – Елхово.            Младите футболни … Прочети още »

ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

         Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2008г. представи кметът на община Елхово Петър Киров пред общинските съветници.   Доклад … Прочети още »