Текат довършителни дейности по новата спортна зала в Елхово

Продължават строителните дейности на проект “Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала – град Елхово”, който проект се извършва с Европейско финансиране по Мярка 321 “ Основни услуги на населението … Прочети още »

Продължават строително-монтажните дейности по новата спортна зала в Елхово

IMG_0921

Продължават строителните дейности на проект “Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала – град Елхово”, който проект се извършва с Европейско финансиране по Мярка 321 “ Основни услуги на населението … Прочети още »

Открита бе строителната площадка за реконструкция и доизграждане на спортната зала в Елхово

Днес бе открита строителната площадка на обекта по проект “Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала – град Елхово”, финансиран по Мярка 321 “ Основни услуги на населението и икономиката … Прочети още »

Отвориха офертите за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за новата спортна зала в Елхово

Днес в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане … Прочети още »

Отвориха ценовите предложения на кандидатите за доизграждане на спортната зала в Елхово

Днес в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на СМР по реконструкция и доизграждане … Прочети още »

Проведе се процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и доизграждане на спортна зала

Днес в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на СМР по реконструкция и доизграждане … Прочети още »

Община Елхово подписа договори за спортна зала и социален проект на обща стойност 1 100 000 лв.

Днес в Държавен фонд земеделие в присъствието на г-н Порожанов изпълнителен директор на ДФЗ бе подписан договорът на община Елхово за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Реконструкция и … Прочети още »