Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ – ЧОС в землището на гр.Елхово

На основание  чл. 44 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.20 ал./1/ и ал./3/ от Наредба N 5 за реда … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост РД-431 от 22.06.2010г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, ал.2 и … Прочети още »

Заповед за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост – РД-323 от 19.05.2010г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, ал.2 и … Прочети още »

Заповед за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост – РД-229 от 14.04.2010г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, ал.2 и … Прочети още »

Заповед за отдаване под наем на земеделски земи 149 от 02.03.2010г.

На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал.4 от ЗОС, чл.20, ал.2 от Наредба номер 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и … Прочети още »

Заповед за продажба на недвижим имот частна общинска собственост РД – 150 от 02.03.2010г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба номер 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество … Прочети още »

Заповед за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост – РД-816 от 24.11.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба номер5 за реда … Прочети още »