Община Елхово бе одобрена по четири проекта за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”

Община Елхово бе одобрена по четири проекта за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” обявена в края на месец януари 2011г. от МОСВ и ПУДООС на … Прочети още »

Проведе се обществено обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг

Днес от 17:30 часа в гр. Елхово в сградата на ул.”Търговска” N 63, етаж 3, зала на Европейски информационен център се проведе обществено обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг … Прочети още »

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПОЕМАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На основание заповед N РД- 87/ 04.02.2011г. на кмета Петър Киров,  община Елхово отправя На основание заповед N РД- 87/ 04.02.2011г. на кмета Петър Киров,  община Елхово отправя   П … Прочети още »