ЗАПОВЕД № РД- 560 /10 .08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ 54/821 кв.м. ид.ч. от първи етаж на масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.715.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

З А П О В Е Д  № РД- 560 гр. Елхово, 10.08.2023 г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 559 /10 .08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД – 559 гр. Елхово, 10.08.2023 г.           На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 558 /10.08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/ 2024 г.

ЗАПОВЕД  № РД – 558 Елхово, 10.08.2023 г.         На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.102 от Правилника … Прочети още »

Заповед № РД – 482/ 07.07.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Жребино

ЗАПОВЕД № РД-482 гр. Елхово, 07.07.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »

Заповед № РД – 461/ 26.06.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – марсилски керемиди втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 461 гр. Елхово, 26.06.2023 г.            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 460/ 26.06.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-460 гр. Елхово, 26.06.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »

Заповед № РД – 371/ 23.05.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собсвеност, находящ се на общински пазар в гр. Елхово

З А П О В Е Д № РД – 371 гр.Елхово, 23.05.2023г.             На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 … Прочети още »

Заповед № РД – 293/ 06.04.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ за срок от 5 г.

З А П О В Е Д № РД-293 гр. Елхово,06.04.2023 г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,  ал.7 от Закона … Прочети още »

Заповед № РД – 294/ 06.04.2023 г. за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от 10 стопански години

ЗАПОВЕД № РД-294 Елхово, 06.04.2023г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за … Прочети още »

Заповед № РД – 273/ 30.03.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-273 гр. Елхово, 30.03.2023 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба … Прочети още »