О Б Я В Л Е Н И Е

 О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-1055/1/ от 19.10.2023 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект … Прочети още »