БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

БАНКА “ДСК” АД  ГР. ЕЛХОВО IBAN :  BG91STSA93008401554900 BIC    :  STSABGSF

1. /СУНАУ ОБА14.1/ ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕПИСКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ

Преписката се комплектова и обработва служебно, внася се за разглеждане и становище в ОбС  и се изпраща до МС. Нормативно основание: Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. … Прочети още »

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕПИСКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТЪПИЛИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

Преписката от президентството се комплектова служебно и се внася за разглеждане и становище в ОбС. Нормативно основание: Конституция на Република България – чл. 98, т. 12 Такса:  няма

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Необходими документи: Заявление -декларация по образец Копие на документ за самоличност Медицинска бележка от личния лекар Медицинска бележка от психиатър Копие на експертиза от ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалената … Прочети още »

4. /СУНАУ ОБА12.5/ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ

Нормативно основание: Закона за движение по пътищата – чл.99а Необходими документи: Заявление по образец (ако лицето с трайни увреждания, не е навършило 16г. възраст, заявлението се подава от името на … Прочети още »