Семинар за стимулиране на гражданска подкрепа за изготвяне на интегриран план

На 14 януари 2014 година (вторник) от 13.30 часа в Конферентната зала на Община Елхово се проведе семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: … Прочети още »

Анкета по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

  Анкета по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – … Прочети още »

Семинар за стимулиране на гражданската подкрепа по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“

На 14 януари 2014 година (вторник) от 13.30 часа в Конферетната зала на Община Елхово (адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13) ще се проведе семинар за стимулиране на гражданска … Прочети още »

Семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

Покана за участие в семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ изтегли тук Дневен ред за провеждане … Прочети още »

Отвориха ценовите оферти по обществена поръчка за консултантски услуги за изработването на интегриран план на Елхово

На 20 ноември от 10.00 часа в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово и представител на една от фирмите участници се проведе процедура за възлагане на … Прочети още »

Комисия отвори офертите за консултански услуги за изработване на Интегриран план на Елхово

В голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово и представител на една от фирмите участници, се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги … Прочети още »

Обявена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка «Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

На 02.09.2013год. Община Елхово обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка «Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”по проект: „Изработване на … Прочети още »

Община Елхово започна да планира проекти за привличане на средства от Европейските фондове до 2020 г.

За 20 месеца ще бъде разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Елхово. Стратегическият документ ще планира  устойчивото развитие на града във времевия хоризонт до 2020 г. … Прочети още »

С начална пресконференция започва изграждането на Интегриран план за развитие на Елхово

Община Елхово започна изпълнението на проект за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Чрез разработването на стратегическия документ ще бъде планирано устойчивото развитие на град Елхово във … Прочети още »

Кметът на община Елхово подписа договор за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Елхово

Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството кметът на община Елхово Петър Киров подписа договор с управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение … Прочети още »