63 ПРОЕКТА СА ВКЛЮЧЕНИ В ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЕЛХОВО

  28 април 2015 г. Град Елхово Благодаря на всички, които дадоха ценни съвети и препоръки при изработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Елхово. Успяхме … Прочети още »

Покана за заключителна пресконференция по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово”

24 април 2015 г. Град Елхово     ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ   Община Елхово има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект  „Изработване на интегриран план за градско … Прочети още »

Финално обществено обсъждане на проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово 2014-2020 г.

logo-1

  Уважаеми дами и господа, на 01 септември 2014 г. от 14.00 часа в Конферентната зала на Община Елхово – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 ще се проведе финално … Прочети още »

Обществен форум за идентифициране на проектни идеи по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

В изпълнение проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ на 13 юни 2014 г. в залата на Община Елхово се проведе Обществен форум чрез … Прочети още »

Анкета за приоритизиране на проектни идеи

АНКЕТА ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово” Във връзка с разработването на Интегрирания план за градско … Прочети още »

Покана за участие в кръгла маса за идентифициране на заинтересовани страни по проект ИПГВР

        На 23 май 2014 г. от 13.30 часа в Конферентната зала на Община Елхово – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 ще се проведе кръгла маса за идентифициране на … Прочети още »

Допитване за визията за развитие на град Елхово до 2020 г.

Във връзка с изпълнението на проект за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово, Ви молим да попълните следната кратка анкета:http://questionpro.com/t/ACBCfZQ2yN Настоящата анкета ще ни … Прочети още »

Информационна среща по Проект “ Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“

На 25 февруари 2014 година (вторник) от 10:30 часа в Конферентната зала на Община Елхово  се проведе информационна среща на ръководителите на териториалните звена на общинската и държавната администрация по … Прочети още »

Покана за участие в информационна среща по Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

Покана за участие в информационна среща по Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”  изтегли от тук