Заповед за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост – Заповед РД-42 от 21.01.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на дървопроизводителна горска площ-голина Заповед 14 от 14.01.2009г.

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14  ал. 1, ал.2, ал.3 и чл.20 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост Заповед 786 от 9.12.2008г.

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45  ал. 1 и ал.2 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение на … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост Заповед 782 от 3.12.2008г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба … Прочети още »

Търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост Заповед 777 от 2.12.2008г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост – заповед 734 от 12.11.2008г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление … Прочети още »

Търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – Заповед 686 от 29.10.2008г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост заповед 677 от 22.10.2008г.

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45  ал. 1 и ал.2 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост – заповед 544 от 22.08.2008г.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на ОбС – … Прочети още »

Търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – Заповед 523 от 14.08.2008г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и … Прочети още »